DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

 w dniu 25.05.2018 roku weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego popularnie RODO.
Zmiany wprowadzone przez RODO dotyczą m.in. zmiany zakresu obowiązków i odpowiedzialności w kwestii ochrony danych osobowych. Nową regulacją obejmie zarówno firmy, administratorów danych osobowych, jak i podmioty działające na ich zlecenie.
Dodatkowo RODO objęte będą również podmioty spoza Unii Europejskiej, „o ile przetwarzanie danych będzie związane z oferowaniem towarów i usług lub z monitorowaniem zachowania osób z krajów UE”.
Potrafimy Cię wspomóc we wdrażaniu postanowień RODO.
Zapraszamy do współpracy